Soldbuch
Soldbuch

Soldbuch, to odpowiednik polskiej książeczki wojskowej. Wydawany był każdemu żołnierzowi, każdej formacji zbrojnej w Niemczech, właściwie przez całą wojnę. Był to jednocześnie podstawowy dokument potwierdzający tożsamość posiadacza. Soldbuch zawierał wszystkie informacje na temat przebiegu służby danego żołnierza, oraz dane personalne. Można tam było znaleźć dane o stopniu wojskowym, odznaczeniach, pobranej broni, a nawet przyznanych kartkach żywnościowych. Soldbuchy zmieniały się nieznacznie wyglądem przez cały okres wojny. Ciekawostką jest fakt, iż pierwsze soldbuchy posiadały na drugiej stronie tzw: „10 Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten” czyli 10 przykazań o rycerskim sposobie prowadzenia wojny przez żołnierza niemieckiego. Były to honorowe zasady, jakich należało przestrzegać wobec ludności cywilnej, wroga itp. Bardzo szybko zaklejano to miejsce zdjęciem właściciela Soldbucha.

Soldbuch
Soldbuch

10 Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten

czyli …

10 przykazań o sposobie prowadzenia wojny

przez żołnierza niemieckiego

1.

W walce o zwycięstwo żołnierz niemiecki będzie przestrzegał zasad rycerskiego sposobu prowadzenia wojny. Okrucieństwa i bezmyślne niszczenie są poniżej jego godności.

2.

Walcząc będzie nosił mundur albo specjalnie wprowadzone i z daleka widoczne odznaki. Nigdy nie będzie walczył w ubraniu cywilnym i bez tych oznak.

3.

Nigdy nie zabije nieprzyjaciela, który się poddał, ani nawet partyzantów i szpiegów – ci karani będą we właściwy sposób przez sądy.

4.

Nie będzie maltretować ani znieważać jeńców wojennych. Odbierze im broń, mapy i dokumenty, ale nie tknie ich rzeczy osobistych.

5.

Nie będzie używać kul dum-dum ani przerabiać innych na dum-dum.

6.

Instytucje Czerwonego Krzyża są nienaruszalne. Z rannym nieprzyjacielem obchodzić się będzie po ludzku. Nie będzie przeszkadzał sanitariuszom i kapelanom w niesieniu pomocy lekarskiej i duszpasterskiej.

7.

Ludność cywilna jest nietykalna. Żaden żołnierz nie będzie grabić ani złośliwie niszczyć jej mienia. Szanować będzie zwłaszcza pomniki historyczne, gmachy służące celom religijnym, sztuce, nauce albo dobroczynności. Od ludności żądać będzie świadczeń w naturze albo w usługach tylko na rozkaz przełożonego i tylko za opłatą.

8.

Nie wkroczy nigdy na terytorium neutralne, nie będzie nad nim przelatywał samolotem ani go ostrzeliwał; terytorium neutralne nigdy nie stanie się obiektem jakichkolwiek działań wojennych.

9.

Gdy żołnierz niemiecki dostanie się do niewoli, poda swoje imię i nazwisko oraz rangę wojskową, jeżeli go o to zapytają. W żadnych okolicznościach nie wymieni jednostki wojskowej, do której należy, i nie udzieli żadnych informacji o wojskowej, politycznej i gospodarczej sytuacji w Niemczech. Ani obietnice, ani groźba nie potrafią go do tego skłonić.

10.

Wykroczenie przeciwko wymienionym obowiązkom będą karane. O wykroczeniach nieprzyjaciela przeciwko wyżej podanym zasadom 1-8 należy składać raport. Stosowanie odwetu jest dopuszczalne tylko na rozkaz wyższych dowódców.

Literatura i źródło:

1.Wikipedia

Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego